August 8, 2022
Bamboo Biryani - Bamboo Restaurant, Kankanady, Mangalore

Bamboo Restaurant – Kankanady

5/5 - (2 votes)

Bamboo Restaurant

Bhoomika Tower,
Bendoorwell Circle,
Kankanady,
Mangalore 575003
Bamboo Biryani - Bamboo Restaurant, Kankanady, Mangalore
Bamboo Biryani
Chicken Tikka - Bamboo Restaurant, Kankanady, Mangalore
Chicken Tikka
Bamboo Restaurant - Kankanady, Mangalore
Bamboo Restaurant