October 20, 2021
Bamboo Biryani - Bamboo Restaurant, Kankanady, Mangalore

Bamboo Restaurant – Kankanady

Bamboo Restaurant

Bhoomika Tower,
Bendoorwell Circle,
Kankanady,
Mangalore 575003
Bamboo Biryani - Bamboo Restaurant, Kankanady, Mangalore
Bamboo Biryani
Chicken Tikka - Bamboo Restaurant, Kankanady, Mangalore
Chicken Tikka
Bamboo Restaurant - Kankanady, Mangalore
Bamboo Restaurant