June 22, 2024
Punjab Bhatti Da Dhaba - Kankanady, Mangalore

Punjab Bhatti Da Dhaba – Kankanady

4.3/5 - (19 votes)

Punjab Bhatti Da Dhaba

Kanachur Complex,
Opp Sulthan Gold,
Kankanady Pumpwell Road,
Kankanady,
Mangalore
Phone: +919972860500

Tikki Choley - Punjab Bhatti Da Dhaba - Kankanady, Mangalore
Tikki Choley – Punjab Bhatti Da Dhaba – Kankanady, Mangalore

 

Food Menu – Punjab Bhatti Da Dhaba