Tag Archives: Photos – Ajanta Cafe Mangalore

Ajanta Cafe – Gandhinagar

Ajanta Cafe

4th Cross Road,
Gandhinagar,
Mannagudda,
Mangalore 575003
Phone: +918242457779

Veg Patiala - Ajanta Cafe - Gandhinagar, Mangalore
Veg Patiala – Ajanta Cafe – Gandhinagar, Mangalore
Strawberry and Pista Shake - Ajanta Cafe - Gandhinagar, Mangalore
Strawberry and Pista Shake
Ajanta Cafe - Gandhinagar, Mannagudda, Mangalore
Ajanta Cafe – Gandhinagar, Mannagudda, Mangalore